onsdag 25. mars 2009

Vurdering av nettsider for barn og unge


Jeg har laget en liten oversikt/plakat rundt dette emnet da dette har vært et tema vi har hatt på skolen. Dersom du ønsker å lese med om vurdering av nettsteder for barn og unge kan du klikke deg inn på http://mariann.glogster.com/glog-7645/


onsdag 18. mars 2009

Sosial kompetanse


Sosial kompetanse er ikke medfødt, men noe vi må lære hele livet. Grunnlaget til sosial kompetanse legges i barneårene, men vi kan likebell jobbe for å utvikles innen sosial kompetanse livet ut. Sosial kompetanse handler omå kunne samhandle positivt med andre mennesker i ulike situasjoner.

Sosial kompetanse består av fem hovedområder. Disse områdene er empati og rolletakning, prososial atferd, selvkontroll, selvhevdelse og lek, glede og humor. Å være sosialt kompetent innebærer at man kan ta hensyn til andre og at man han har evnen til selvhevdelse.

Det er viktig at barn og unge får være med å bestemme og ta avgjørelser for å utvikle ansvarlighet, i tillegg til at de må være med på å ta konsekvensene av valgene de tar.

Sosial kompetanse utvikles igjennom handlinger vi tar og opplevelser vi har alene eller sammen med andre. Sosial kompetanse kan øves opp på lik linje med andre ferdigheter, og dette er noe vi kan øve opp og lære hele livet. Barna må få både negative og positive tilbakemeldinger på egen oppførsel. På denne måten lærer de mye om seg selv, sin væremåte og hva omgivelsene forventer av dem. Som BUA er det viktig å lytte til barna, trøste, oppmuntre anerkjenne og fårstå barna fra deres ståsted og i deres situasjoner. Det er også viktig å veilede barna og sette grenser i deres samspill med andre barn og voksne. Det er viktig å observere barna og vurdere barnegruppen både som en gruppe/helhet og individuelt.

Forskning viser at barn med høy grad av sosial kompetanse kommer lettere inn i lek, har større sosiale nettverk og bedre sosial støtte i hverdagen enn barn med liten grav av sosial kompetanse. Arbeidet med sosial kompetanse er viktig for å forebygge uønsket atferd hos barnet. Det er viktig at de voksne arbeider for å få et tydelig og inluderende miljø i klassen, der barna føler det er trygt å prøve ut og få tilbakemeldinger på ulike sosiale ferdigheter. Mange barn kan få en bedre hverdag dersom man arbeider på en måte der fokuset er på hvordan den ønskede atferden skal være, ikke kjefte på uønsket atferd. Det er viktig for barna med sosial kompetanse for å skaffe seg varige venner og nettverk, og for å bli inkludert i det sosiale fellesskapet. Barn som mangler sosiale ferdigheter kan ofte komme i konflikter med andre barn, i og med at de eventuelt har en uønsket atferd.
torsdag 12. mars 2009

Lite praksis, mye valgfag.

Jeg er ikke i praksis hver Tirsdag, slik som de andre i min klasse er. Dette fordi jeg har entreprenørskap og bedriftsutvikling som valgfag denne dagen. På grunn av dette, får jeg til sammen for få dager sammenlagt i løpet av året, og skal ut i praksis i uke 25, så det blir spennende.

Men, for det om jeg har entreprenørskap var jeg ute i praksis Mandag, Tirsdag og Onsdag i vinterferien. Det var utrolig koslig og lærerikt. Jeg har vært i andre barnehager med andre arbeidsmetoder, og denne gangen var jeg utplassert i en barnehage der de igjenn hadde nye arbeidsmetoder. Det er jo ingen kjempestor forskjell, men noe er det alltid.

Da jeg var utplassert hadde vi hvit uke. Hvit uke vil si at barna har frilek hele uken, altså - ingen aktiviteter er planlagt. Dagen vår begynte med å ta imot barna, spise frokost sammen med de og barna hadde frilek frem til kl halv 11. Da var det klart for samlingsstund, for så å spise lunsj. Etter lunsjtid var det utetid helt frem til litt over 2, da vi gikk inn igjen og fikk av barna ytterklærne. Barna samlet seg på lekerommet der vi hadde roligstund. Altså - barna lå med hver sin pute på gulvet og slappet av til rolig musikk eller boklesning. De var overraskende flinke til å være stille og følge med på historien eller musikken. Igjen var det klart for mat, denne gangen 3-mat. Etter 3-mat hadde barna igjen frilek.

Slik fortsatte dagene med faste rutiner, utetider og innetider. Jeg tror nok det er godt for barna med struktur i hverdagen, kombinert med lek og moro. Alle visste når vi skulle spise, når vi skulle ut og liknende.

Jeg skal igjen i praksis i samme barnehagen Fredag 20 Mars og Fredag 27 Mars. I tillegg skal jeg ha en full dag i barnehagen Mandag 6 April, da jeg også skal ha en aktivitet sammen med barna. Så det blir spennende !

I barnehagen der jeg har praksis har vi barn fra 3-5 år, i tillegg til et barn på 2år og et barn med downs syndrom. Det er spennende å være sammen med barn med forskjellig barkgrunn, ulike sykdommer og handicap. Barna er veldig forskjellige. Noen har et aktivitetsnivå og aktivitetsbehov som er helt ekstremt, mens noen av barna er veldig rolige og er mer glad i å sitte på fanget å lese bøker. Det er en utfordring å kombinere disse tingene, slik at alle barna får stimulert sine behov, men det er også noen jeg lærer utrolig mye av.

Jeg har også lært meg tegn til tale, noe i allefall. Det er jo mye å lære, men det er ikke så vanskelig som jeg hadde trodd før jeg kom. Barnet med downs syndrom kan ikke prate noe særlig, men er ellers på så og si samme nivå som de andre barna i barnehagen. Et sprekt og aktivts barn med masse energi og glede.

* * *

Når resten av min klasse er i praksis, er jeg på skolen å har teorifag. Entreprenørskap og bedriftsutvikling har jeg skrevet litt om før, og dette kan leses lenger ned på bloggen. Det er et spennende fag, og etter min mening er dette det faget man mest sannsynlig kan ha mest bruk for videre i arbeidslivet i tillegg til praksis.

onsdag 10. desember 2008

En gang i Betlehem ...

En gang i Betlehem

"Juleevangeliet gjenfortalt i et enkelt språk, og med
uttrykksfulle, klare og fargerike illustrasjoner, som vil
levendegjøre julebudskapet for de minste"
Dette er en bok som anbefales for barnehagebarn i alderen 3-6år. Boken omfatter juleevangeliet på en vært enkel måte. Det er gode, uttrykksfulle illustrasjoner i klare, flotte farger. Det er mulig å leve seg inn i fortellingen ved hjelp av bildene som illustrerer teksten veldig godt. Bokens budskap er hvordan Jesus kom til verden. En koslig bok å lese for barna nå i juletiden, i og med at temaet i boken er Jesus fødsel, som er grunnen til at vi feirer jul.

* * *

En spennende bok for de minste. Verdt å lese med de små i barnehagen, eller de små i hjemmet ! Boken kan lånes på utallige biblioteker, og kan kjøpes i mange bokhandler.


* * *

Det er utrolig viktig å lese for barn, og gjerne billedbøker. Å lese bøker der barna kan se på bilder samtidig, utvikler fantasien deres ved at de lettere setter seg inn i fortellingen med bilder, enn om det ikke skulle vært bilder. Ofte, etter at barna har hørt en fortelling leker veldig mange barn det de har hørt, sett, oppfattet og fantasert om.
En god bok far barn og unge burde ha gode, kreative og fargerike bilder som illustrerer historien i boka. En god bok er en bok med godt, kort, forståelig språk, tilpasset barns evne til å oppfatte. De færreste barn skjønner dyp norsk med mange vanskelige ord. Det burde ikke være for mange bilder med mange og vanskelige detaljer. Enkle, oversiktlige bilder er ofte det beste !Boken er skrevet av Martin Pierce, og oversatt til norsk
av Eyvind Skeie. Desverre er det ikke mulig å finne noe om Martin Pierce på nettet.

Bruk av digitale verktøy i barnehagen og barneskolen ..

Torsdag 4/12-2008 hadde jeg prøveeksamen, akkurat som resten av klassen min. Oppgaven vi fikk gikk ut på å lage en aktivitetsplan som skulle gjennomføres på skolen, som om det skulle vært i barnehagen eller på skolen, alt etter hvilken aldersgruppe vi valgte.
Jeg valgte å sette fokus på hvordan digitale verktøy kan brukes som læring i barneskolen, for førsteklasse, altså 6åringer. Aktiviteten gikk også mye ut på hvordan man kan stimulere sansene ved bruk av naturen - i og med at det var ute i naturen vi tok bilder. Alle utvilingsområdene blir brukt i aktiviteten.

Temaet jeg valgte var kreativityet og fantasi, og jeg vil absolutt si at vi brukte mye kreativitet og fantasi i oppgaven blant annet i form av å fantasere ute i skogen og kreativitet ved å lage et konkret produkt ut i fra kreativiteten og fantasien vi brukte når vi var på tur. Dette er en morsom og spennende aktivitet for både barnehage barn og skolebarn. Barn helt ned i 3årsalder kan klare denne oppgaven, og det anbefales å prøve den ut!

Barna måtte selv produsere et produkt, og måtte selv gjøre hele prosessen fra å gå ut i naturen og ta bilde til å skrive det ut og ramme inn bildet. For å gjøre det ekstra spennende og gjøre en liten vri, printet vi ut et bilde i svarthvitt og ett bilde i farger. Det ble utrolig morsomt, og et utrolig vellykket resultat.

Vil si at det var ålreit å prøve ut dette som prøveeksamen før vi skal ha tverrfaglig eksamen til våren. Og jeg syntes det var en lærerik måte å arbeide på, i tillegg til at det var spennende. Jeg legger ut aktivitetsplanen i margen til venstre! bTa en titt om du syntes det ser interessant ut ;) Anbefaler å ta en titt uansett - så kanskje du får en tankevekker til en morsom aktivitet en gang !


Legger ut bilder av hele prosessen imorgen ;)